Prekių katalogas

Prekių grąžinimo sąlygos

 • Jeigu prekė Pirkėjui nepatiko, jis gali ją pakeisti kita per 14 dienų nuo pirkimo datos.
   
  Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui kokybiškas, neišpakuotas, nepakitusios prekinės išvaizdos ir nepakitusių savybių, nepasibaigusio ar ne besibaigiančio galiojimo Prekes. Kartu turi būti pateikiami visi prekės pirkimo dokumentai.
   
  Grąžinant Prekes minėtu pagrindu Pirkėjas taip pat sumoka Pardavėjui 6,00 Eur (įskaitant PVM) Prekių grąžinimo administravimo mokestį už kiekvieną grąžinamos Prekės vienetą pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą. (Ši sąlyga taikoma tik juridiniams asmenims, vartotojas sumoka tik tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas).
   
  Nepriimamos ir nekeičiamos prekės, kurių panaudojimo ir/ar sunaudojimo kiekio neįmanoma nustatyti (pvz.: oro gaivikliai ir kt.). (Ši sąlyga taikoma tik juridiniams asmenims, vartotojams netaikoma).
   
  Nekeičiamos ir negrąžinamos kokybiškos prekės, atvežtos ir parduotos pagal specialius užsakymus.
   
  Jeigu Pirkėjas yra fizinis asmuo, jis turi teisę grąžinti prekes per teisės aktuose numatytus terminus, išskyrus prekes, kurios nurodytos 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pirkėjas turi teisę raštu pareikšti pretenzijas Pardavėjui dėl jo teisių ir/ar teisėtų interesų pažeidimo. Pardavėjui visiškai ar iš dalies netenkinus Pirkėjo pretenzijoje nustatytų Pirkėjo reikalavimų, Pirkėjas turi teisę kreiptis į valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:
   
  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
  Juridinio asmens kodas: 188770044
  Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius
  http://www.vvtat.lt/
   
  Jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pirkėjas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų per 5 (penkias) dienas nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. Pardavėjas suteikia tokį garantinį terminą, koks nurodytas prekės aprašyme www.serviceone.lt
   
  Jeigu garantinio termino laikotarpiu paaiškėja, kad prekė neatitinka kokybės reikalavimų, trūkumai nėra netinkamo Prekės sandėliavimo, laikymo, eksponavimo ar naudojimo pasekmė ir Pirkėjas apie tokius trūkumus pranešė Pardavėjui nedelsiant jiems paaiškėjus, Pardavėjas savo nuožiūra arba pašalina trūkumus, arba, jeigu trūkumų neįmanoma pašalinti, pakeičia Prekę nauja Preke.
   
  Garantinis remontas atliekamas Pardavėjo patalpose. Prekę garantiniam remontui atlikti pristato Pirkėjas.
   
  Garantinio taisymo laikas yra iki 30 dienų skaičiuojant nuo to kai netinkamos kokybės prekės gaunamos į garantinį serviso skyrių.
   
  Dėl garantinio remonto atlikimo Pirkėjas turi kreiptis į Vienas servisas garantinį serviso skyrių. Tel. 8 699 08166 ir užpildyti pateiktą prekių perdavimo aktą.
   
  Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.